Musk


Dovrefjell er, i tillegg til villreinens rike, også moskusens rike.  Om du følger den merkede Moskusstien, har du gode muligheter for å se disse raggete urtidsdyrene.
Du kan treffe på moskus langs hele stien på vestsida av E6, men særlig fra Høgsnyta er moskusen vanlig å se. 

Dovrefjell is beside the realm of the wild mountain reindeer also the realm of the musk ox.  If you follow the marked Musk Ox Trail there is a good chance you’ll get to see these shaggy prehistoric animals. Musk oxen are frequently encountered all along the trail west of route E6, but they are most commonly spotted from Høgsnyta.