I naturen

8. feb, 2022

Grønnsisikhannen er kontrastrikt mønstret i gult, grønt og svart mens hunnen er mørkere grå med innslag av grønt og gult. Den trives ekstra godt i gran eller furuskog og utbredt i hele landet med slik biotop men finnes også i bjørke og gråorskog.
Konglefrø viktigste matkilde i hekketiden, mens i vinterhalvåret oppholder grønnsisiken seg i åpnere landskap med orefrø som viktig kostinnslag.
De fleste grønnsisikene trekker ut av landet og mange trekker til sørvestre del av Middelhavsområdet. Den er en typisk frøspiser som utenfor hekketiden ofte streifer rundt i større eller mindre flokker på næringssøk, ofte i følge med gråsisik. 
I milde vintre med god frøsetting overvintrer en del individer i Norge.
Reiret plasseres gjerne høyt ute på en gran eller furugrein eller i buskas av gran, furu eller einer. Eggene legges vanligvis i april-mai, og det er trolig vanlig at den fostrer to kull i løpet av hekkesesongen. Fuglene kan fly omkring hundrevis av mil når de leter etter egnet reirplass. I Norge har grana god konglesetting med 3–4 års mellomrom, og bestanden av grønnsisik når toppnivå i disse årene.
Grønnsisikens sang: Fuglelyder.net

19. sep, 2021

Musvåken holder til i kulturlandskap med innslag av skog. Reiret legges som oftest i trær, men også i fjellvegger. De 2–4 gråhvite eggene med mørke flekker ruges i 33–35 dager. Hunnen tar en større andel av rugingen enn hannen. Ungene holder seg i reiret i 6–7 uker før de blir flygedyktige.Musvåken lever hovedsakelig av smågnagere, slanger og frosk. Musvåken hekker i hele Europa og Sentral-Asia, i Norge på sørlige Østlandet, og meget spredt på Vestlandet og i Trøndelag, sjeldent nord til Saltdal. Trekkfugl, men kan en sjelden gang overvintrer i kyststrøk i Sør-Norge.
Les om Musvåkens trekkrute ved Falsterbo i Skåne på Forskning.no
Musvåkens skrik: Fuglelyder.net

 

7. aug, 2021

I Norge har ringdua sin hovedutbredelse i sørnorske skoger, parker og kulturlandskap.Den hekker nord til Troms og såvidt Finnmark, og disse representerer verdens nordligste populasjon. Ringdua har til en viss grad har urbanisert seg i takt med oss mennesker og i mange byer er rindua et vanlig.
Ringduene plasserer reiret 3–8 meter over marka. Reiret er bygd av tørre kvister og byggverket er så skrøpelig at en ofte kan skimte eggene gjennom reirbunnen. Ringduene legger ofte to kull. Det første i april–mai, og det andre i juni–juli. Begge gangene legger hunnen to egg, hvite og nesten runde, som blir ruget av begge foreldrene i 17 døgn. Ungene forlater reiret etter 33–34 døgn.
Mye tyder på at den norske bestanden øker i antall, noe som også er trenden i mange andre europeiske land. De fleste norske fuglene drar sørover til Frankrike og den Iberiske halvøy om vinteren.

Ringduas rop: Fuglelyder.net

26. jun, 2021
UtemagasinetDigitalisering av turer fra "Turguide Jotunheimen"

Utemagasinet har digitalisert flere av turen fra boka "Turguide Jotunheimen" slik at du får en smakebit på turer i boka.
Et abonnement på Utemagasinet anbefales. I magasinet finner du turreportasjer, tester og relevante artikler for deg som skal på fjelltur. Finn inspirasjon til din neste fjelltur.

19. jun, 2021

I Norge hekker skogdue spredt i de sørøstlige deler av landet. Arten er i hekketiden knyttet til kulturlandskap med gamle løvtrær med naturlige hulrom eller svartspetthull. Skogduen kan også forekomme i andre åpne landskap som myrer, vann og hogstflater, men synes å unngå rene barskoger. Våre fugler overvintrer i Sør-Frankrike og Nord-Spania.
Skogduene eter maten rett fra bakken, typisk frø, korn, ulike sorter av grønt løv, skudd, blomster og innimellom også litt virvelløse dyr
Skogdue er mindre enn ringdue og omtrent like stor som bydue. Den gjenkjennes blant annet på de små, svarte vingeflekkene. Valg av levested i større uforstyrrede parker og løvskoger

Skogduens rop: Fuglelyder.net