21. mar, 2020

Maurtua- flotte byggverk i barskogen

I barskogen ligger maurtuer i utallige størrelser og tuene kan bli svært høye, men sjelden over 2m høye og 10m i omkrets. Rekorden er imidlertid 2,9 m høy for nordlig skogmaur (Formica aquilonia), omkretsen er målt til hele 20m på ei tue av glatt skogmaur (Formica polyctena) i Sverige. Slike gigant-tuer kan bestå av flere millioner maur. Mye av maurtua er dessuten nede i jorda og hensikten med tua er å samle varme.
Tidlig på våren mens det enda er frost i marka, kan det være 20-25 grader inne i tua der dronningene er i full gang med eggproduksjon. På varme vårdager kan du oppleve å se maur som har klumpet seg sammen på tua. Etterhvert som varmen stiger i vårsola øker aktiviteten.
I gunstige og stabile skogsmiljøer kan ei maurtue bli over 100 år gamle. Det er ikke noe i veien for at tuene kan bli enda eldre hvis maursamfunnet klarer å adoptere nye dronninger for å holde produksjonen i gang. Maursamfunnet består av ei eller flere dronninger og tusenvis av arbeidere. Maurtua består av av dødt plantemateriale som barnåler, småkvist og tørt gras, men også en del jord og mineraler i form av sandkorn. Inni tua finnes ulike kammere der maurene fostrer opp egg, larver og pupper. Et maursamfunn kan ha en eller flere dronninger som legger egg.
Maurtua er et sammensatt økosystem som huser en rekke andre arter som lever i samliv med maurene. Noen er fiender og andre er nyttedyr, mens mange ikke påvirker maursamfunnet men får egen beskyttelse. Mer enn 50 ulike insektarter kan finnes regelmessig i maurtuer, mest biller men også sommerfugler, blomsterfluer og edderkopper.
Maur er sosiale insekter som humler og stikkeveps, men i motsetning til disse insektgruppene er maursamfunnene flerårige. Dette danner grunnlag for mange interessante biologiske fenomen. Maurtuer er flotte byggverk i skogen som alle legger merke til. Men, faktisk er det ikke så mange maur som lager tuer. Av de  60 utendørslevende maurartene vi kjenner i Norge er det kun 14 stykker som regulært lager tuer. De fleste maur danner samfunn nede i jorda eller i morken ved og under bark.
Maur har en viktig rolle i naturen på grunn av at de bryter ned trevirke og er mat for en rekke fugler. Har du lurt på hva som er årsaken til store hull i maurtua vintertid? Som regel er det svartspett eller grønnspett som har vært å forsynt seg av maur.

Forskning.no