18. apr, 2020

Stæren - en dyktig imitator

Stæren (Sturnus vulgaris) er en tallrik fugl i Norge, men de senere årene er det registrert tilbakegang i bestanden. 
Stæren er utbredt i det meste av landet, unntatt i de mest alpine områdene. Den er sterkt knyttet til åpent lende som jordbrukslandskap og andre menneskeskapte biotoper.
Stæren er en glimrende imitator, og ofte går sangen over fra stærens egen pludring til etterligninger av andre fugler som opptrer i nabolaget. Så flink er den at man ofte må ut for å se hvem det er som egentlig synger på taket – stæren eller den den etterligner. Sangaktiviteten er størst like før egglegging.
Stæren er lett å få som hekkefugl i reirkasser, men hekker også i hule trær. Den er selskapelig anlagt og leter ofte etter mat i småflokker. De 5–7 blåhvite eggene ruges av begge kjønn i 12–13 dager. Ungene blir flygedyktige etter 20–22 dager. De fleste trekker ut av landet, men enkelte overvintrer, ofte i sterk kulde og snøvær.
Stæren har gult nebb og kort hale og spaserer på bakken, mens svarttrosten, som også har gult nebb, har lang hale og oftest hopper på bakken. Kroppslengden er 22 centimeter. Stæren er metallglinsende svart og nokså ensfarget om sommeren, sterkt hvitprikket om vinteren og utover våren. Ungstærene, som allerede tidlig på sommeren kan samle seg i enorme flokker, er inntil høsten ensfarget brune.

Stærens sang: Fuglelyder.net