25. feb, 2020

Lavskrike- nysgjerrig fugl i barskogen

Lavskrike (Perisoreus infaustus) er en artig og spennende fugl i barskogen. I Sollia i Hedmark har jeg hatt mange fine møter med den vakre fuglen. Det er noe rolig og avslappende over lavskrika når du møter den i barskogen.
Mange ganger har jeg hatt nærkontakt med lavskrika under turer i fjellskogen. Fuglen har mange lyder men kan også opptre lydløst og kommer ofte elegant og stillferdig svevende mellom trestammene. Mange ganger har den kommet helt bort til meg med nysjerrige blikk før den har forsvunnet like lydløst som den kom.
Lavskrika er en nær slektning til nøtteskrike, og begge tilhører kråkefamilien.
Hos oss har den tilhold i de indre og høyere skogstraktene på Østlandet og videre nordover til Trøndelag og Nord-Norge. Den er videre utbredt i Sverige og Finland og østover i Russland. I Norge er det stor tetthet av lavskrike i Østerdalen og langs grensa til Sverige.
Hekkingen begynner tidlig med egglegging i perioden fra slutten av mars til tidlig i mai avhengig av breddegrad. Reiret legges sørvendt i gran eller furu på en grein inntil stammen. Reiret er godt isolert med skjegglav, fjær og dun. Kullstørrelsen er 3-5 egg, og disse klekker etter 20 døgns ruging. Lavskrika hav en relativt lav hekkesuksess, bare 20% av eggene resulterer i overlevende avkom. Det er kjent at kannibalisme av egg og unger forekommer hos lavskrika.

Lavskrikens sang: Fuglelyder.net