19. mar, 2020

Toppmeis- typisk barskogsfugl

 Toppmeisa er en utpreget barskogsfugl og foretrekker skog med gammel gran og furu. Den er lett kjennelig med svart-hvite og spraglete hodetegninger, sin fjærtopp og en ensfarget, gråbrun ryggside. 

Toppmeisa har tilhold i Portugal og Spania i sørvest, gjennom Mellom -og Øst-Europa og østover til Uralfjellene. Vanlig art i hele Sør-Skandinavia og i Sør-Finland, Nord-Italia og sør i Balkan.
Toppmeisen er standfugl og meget stasjonær. Ungfugler kan streife en del på ettersommeren og høsten.Føden består av edderkopper, insekter og ulike frø, særlig granfrø.
Hekkingen begynner tidlig på våren i hulrom i morkne trær eller i fuglekasser med egglegging fra starten av april. Kullstørrelsen på rundt 4-6 egg er mindre enn det man finner hos de andre meisene. Rugetiden er ca. 14 dager og ved kysten i Sør-Norge kan ha to kull i sesongen.

 Granmeisens sang: Fuglelyder.net