5. apr, 2020

Marianøkleblom- en av de første blomstene om våren

Marianøkleblom (Primula veris) er en av plantene som blomstrer aller tidligst om våren.
Slektsnavnet Primula betyr «den første om våren».
Marianøkleblom vokser på bakker og i småskog, vanlig på Østlandet og nordover til Nordland – er sjelden på Vestlandet.
Marianøkleblom, 15–40 cm høy, med rosett av grunnstilte, hele blad og opprett stengel som bærer en skjerm med gule, velluktende blomster.
Det norske navnet nøkleblom antas å komme av likheten mellom blomsterstanden og middelalderens nøkler, eller et nøkkelknippe. Mange sagn knytter seg til marianøkleblom og ett forteller at Jomfru Maria mistet nøkkelen til himmelporten ned på jorda. På stedet den falt ned vokste det opp marianøkleblom som skulle vise hvor hun kunne finne den igjen.
Planten er avhengig av god lystilgang og trives best i kortvokst vegetasjon. På steder som er i ferd med å gro igjen vil den etterhvert tape i konkurransen med andre planter og forsvinne. Mange steder er Marianøkleblom i sterk tilbakegang hvor beitedyr og slåtteredskap ikke lenger bidrar til å holde høyvokst vegetasjon borte.