10. apr, 2020

Svartrost - vakker vårsang

 

Svartrosten (Turdus merula) lever i mange biotoper, fra fjellskoger og barskoger med innslag av løvtrær, kulturlandskap, hager og parker.
I Skandinavia er svarttrosten kjent som en vårsanger, med vakker røst, som gjerne synger på tidlig morgen, ettermiddagen og tidlig kveldstid.
Svarttrosten er en av de største trostefuglene i Europa og måler omkring 24–27 cm og veier cirka 85–105 g.
Hannen har helt svart fjærdrakt og gult eller oransje-gult nebb, mens hunnens er mer rødlig brun til mørk brun. Hannen har gul øyering. Ungfuglen er rødbrun. Det er bare gamle hanner som har gult nebb og gule ringer rundt øyene.
Redet bygges av langt gress og strå som pakkes med kline og fôres med mykt gress. Det har form av en kopp og er normalt plassert i busker eller trær 0,5–15 m over bakken, avhengig av beliggenheten.

Svartrostens sang: Fuglelyder.net