26. apr, 2020

Humler- viktige arter i naturen

I noen uker nå har donninghumlene svermet i landskapet i Sør-Norge i seljer og på hestehov. I disse dager er lønnetrærne populære og du kan høre summingen  av humler i trærnes trekroner. De fleste humler danner kolonier som består av en dronning og flere arbeidere og regnes dermed som sosiale bier. De er viktige for pollinering av både ville blomster mange kulturplanter. Det finnes 35 arter av humler i Norge.
Humler har stor betydning for pollinering på den nordlige halvkule, blant annet pollinerer de flere bærbusker. De er også særlig viktige for frøsetningen hos rødkløverfordi flere arter har så lang tunge at de kan nå ned gjennom blomstens rørformede kronblad.
Humler lever sammen i kolonier. Hver koloni har arbeidere, droner, og en dronning som legger egg og passer ungene. I motsetning til honningbiens kolonier som kan bli flere år gamle, varer bare humlenes kolonier i ett år.
Koloniene begynner om våren ved at en humledronning finner et egnet sted for å lage et bol, for eksempel et forlatt musehi eller en tom fuglekasse. De første humlene våkner vanligvis i mars og de siste i juni.
Om høsten dør de gamle dronningene og det blir produsert nye dronninger. Etter at de nye dronningene har paret seg med dronene går de i vinterdvale, som oftest i et hull i bakken. Kroppsvæsken til humlene fungerer litt som kjølevæske om vinteren, slik at de ikke fryser til is.
Når dronningene våkner av vinterdvalen flyr de rundt i landskapet på næringssøk og selje, hestehov er blant de første plantene som får besøk av humlene. Utover våren og sommeren dukker det opp en rekke trær busker og blomsterplanter som er viktige beitearealer for humlene.
På grunn av humlenes rolle som pollinatorer kan tap av humler ha konsekvenser både for ville blomsterplanter og for avlinger. Humlene er dessuten viktig føde for mange fuglearter slik at nedgang i humlenestand kan virke negativt inn på bestanden av en rekke fuglearter. I Storbritannia har flere humlearter og andre biearter forsvunnet, og man ser en sammenheng mellom tap av disse artene og nedgang i antall blomsterplanter som er avhengige av pollinering fra humler og bier.
I Norge er fem humlearter på rødlista og rundt en tredjedel av artene i Europa er i nedgang. Grunnene til nedgangen er komplekse og det er nok mange faktorer som ionnvirker på den negative utviklingen.
Hovedårsakene til tilbakegangen er at leveområder blir ødelagt, forurensning, bruk av plantevernmidler og sansynligvis klimaendringer.