26. apr, 2020

Gjerdesmetten - en av Norges minste fugler

En tur i skogen denne tiden av året er opplevelse av intens fuglesang og gjerdesmetten er en av fuglene som deltar i korsangen. Gjerdesmetten måler knappe 9–10 cm og veier kun 6–12 g,og er med det en av Norges minste fugler. Fjærdrakten er mørk rustbrun og sparsomt dekket med ørsmå lyse flekker. Stjerten er karakteristisk og stikker nærmest rett opp. Til tross for den beskjedne kroppsstørrelsen har den en kraftig og akselererende sang med et raspende motiv midt i strofen. Denne sangen kan også tidvis høres om høsten og vinteren.
Om sommeren finnes gjerdesmetten i allslags skog, ofte i områder med fuktige sig. Gjerdesmetten har tilhold i det meste av Sør-Norge, og den finnes mer sparsomt i indre deler av Østlandet og i Nordland og Troms.
I oktober trekker deler av den norske bestanden til Vest- og Sørvest-Europa, mens andre overvintrer i vintermilde kyststrøk. Føden til Gjerdesmetten er insekter og edderkoppdyr. Gjerdesmetten hekker i skog med  tette kvister og buskvegetasjon, i kanten av hogstfelt, ofte i frodige hager. I Norge er den vanligste biotoptett granskog med kvisthauer og rotvelter men den er også vanlig i blandingsskog. Reiret, som er kulerundt, bygges som regel i hulrom blant tette småkvister eller innunder en torvkant. Hunnen legger 6-8 egg i april måned.
Hannene bygger alltid flere reir nesten ferdig, for så å invitere hunnen til å inspisere dem ,  slik at hun kan velge seg ut en favoritt. Først etter etter at dette er gjort, vil reiret fores reiret med myke materialer på innsiden.
Til tross for sin lille størrelse er gjerdesmetten en art som gjør mye ut av seg. Gjerdesmetten kan være vanskelig å oppdage men dens aktive sang og lokkelyd avslører fort hvor fuglen har tilhold.

Gjerdesmettens sang: Fuglelyder.net