13. mai, 2020

Mogop - en vakker vårblomst

Mogop kan du finne høyt til fjells i Sør-Norge, i Lom er den funnet 1840 meter over havet. Men planten er ingen typisk fjellplante da den også finnes på tørre furumoer i lavlandet, både i Hedmark, Buskerud og Sør-Trøndelag.
Mogop er en av våre vakreste vårblomster og på fjellet blomstrer den ofte mens det ennå ligger snøflekker. De skinnende hvite blomstene er kledd utvendig med en «pels» av gullhår, og planten blomstrer så tidlig på våren at den har liten konkurranse om skjønnheten fra andre planter.
I lavlandet vokser den ofte med furumoer og sandig jord, men den kan også meget vel vokse på kalkjord. Den er en lyselskende plante som skyr tett skog, men som godt kan vokse i åpen furuskog. Navnet mogop er avledet av «gopl» som er et gammelt ord for «klokk». Altså en klokke som vokser på moer. Andre lokalnavn er mofivel, måssåblomst, snøklokke, tælarose, geitfivel, opplandsrose, bukkeblome, geitblome.
Mogop er en ganske lavvokst plante, med blomster ganske nær bakken, spesielt når vi finner den i fjellet. Men så snart den er avblomstret, strekker stengelen seg og får snart en «kost» i toppen som består av en samling av små nøttfrukter, hver med en fin, silkeglinsende hårpensel i enden.
Under fruktmodningen vokser griffelen ut til en lang pensel, og takket være denne lange, hårete griffelen får vi en effektiv spredning av fruktene ved vindens hjelp.