5. jul, 2020

Tranen- omgitt av mystikk og symbolikk

Det er en stemning av mystikk å iakta tranen på myra i hekkeperioden. De elegante fuglene kan leve lenge, ja faktisk 70-80 år og har i årtusener vært viktige i mytologi og symbolikk i store deler av verden.
Tranen- Grus grus, er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik. I flukten er halsen rett utstrakt, mens den noe mindre gråhegren flyr med s-formet hals.
Tranens føde består av små insekter, fisk, amfibire og krypdyr til fugler og små pattedyr. De spiser også bær og frø.
Traner er i hovedsak monogame, sosiale, dagaktive fugler som opptrer i flokk,men under hekkingen isolerer parene seg. Båndene mellom individene er sterke og parene lever som oftest sammen til en av dem dør.
Tranedansen er et spektakulært skue, en paringsdans som innleder hekkesesongen og skjer gjerne til samme tid og på samme sted år etter år. Det er gjerne nydannende par som står for denne danseoppvisningen. Fuglene paraderer med hurtige skritt, hopper og spretter og flakser med de enorme vingene, mens de parvis tuter om kapp i et øredøvende leven
I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter til Nordland og dessuten i Pasvik. Arten har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania.

Tranens sang: Fuglelyder.net