10. jul, 2020

Gjøken - velkjent for sitt "ko-ko"!

Gjøken kan du oppleve over hele Norge; fra kysten og opp til høyfjellet. Den kommer tilbake fra vinteroppholdet i slutten av april og begynnelsen av mai og hannene kommer ca. en uke før hunnene. Den trekker til Afrika i august og begynnelsen av september.
Hannfuglen har noen hese, skvatrende lyder i tillegg til den velkjente galingen «ko-ko», der det første «ko» er lysere enn det andre.
Det er er en del usikkerhet når det gjelder bestanden av gjøk i Norge og antallet varierer en del fra distrikt til distrikt men det antas at bestanden er blitt redusert med rundt 30 prosent de siste ti årene. Gjøken er derfor plassert på den norske Rødlista, hvor den er klassifisert som nær truet.
Gjøken kan være vanskelig å oppdage for den flyr som regel lavt og hurtig over bakken. I flukten kan den minne om en tårnfalk eller en spurvehauk. Når den sitter, ofte helt åpent på en stolpe, tretopp og holder den vingene lavt under kroppen mens den løfter halen. Gjøken jeg fikk gleden av å komme på nært hold i bjørkelia i Sollia satt godt gjemt i en fjellbjørk og gol intenst tidlig om morgenen.
Gjøken er karakteristisk ved at den ikke bygger eget reir, men legger egg i andre fuglers reir og lar de andre fuglene bli «fosterforeldre» til gjøkungen.
Minst 27 spurvefuglarter er kjent som verter for den norske gjøken. Som regel velger gjøken ut reir til fugler som er langt mindre enn den selv og egget er svært lite i forhold til fuglestørrelsen og avviker gjerne ikke mye fra fosterforeldrenes egg, men er normalt merkbart større. En hunngjøk legger 10-20 egg i løpet av en hekkesesong. Den legger ett egg i hvert reir. Egget blir gjerne lagt om ettermiddagen, når vertsfuglen har forlatt reiret og hunnen har bare en trillende eller boblende lyd som hun ofte ytrer etter å ha lagt egg.
 Hunnen fjerner et av vertsfuglens egg før den forlater reiret. Dette egget blir enten kastet eller spist av hunnen. Gjøkegget klekkes litt før de andre eggene i reiret, og gjøkungen skyver ut de andre eggene fra reiret like etter at den er klekket. Gjøkungen blir så matet opp av «fosterforeldrene».
De voksne gjøkene drar sørover til  sørlige Afrika allerede sist i juli eller først i august, mens ungene reiser på egen hånd fra midten av august til midten av september til de samme områdene som foreldrene var kommet til tidligere på høsten.
Helt utrolig!!

Gjøkens sang: Fuglelyder.net

Tøft for gjøken: Forskning.no