11. sep, 2020

Humledronningen - overvintrer i bakken gjennom vinteren

Det er høst og aktiviteten til humler dabber mer og mer av. De fleste blomster har visnet men ennå ser jeg humler på nektarjakt og røsslyngen er en populær beiteplante. Men om noen uker vil humlene forvinne men hvor blir de av?
Om høsten dør de gamle dronningene og det blir produsert nye dronninger. Mot sensommeren blir noen larver oppfostret med et bestemt næringsrikt sekret kalt dronninggelé, slik at de utvikler seg til dronninger. Både arbeidere og dronninger er egentlig hunner og genetisk like, og om de skal utvikle seg til dronning eller arbeider kommer an på næringa. 
Etter hvert slutter dronningen å produsere duftstoffer, og mister da noe av makten i bolet. På denne tiden begynner hun å legge ubefruktede egg og arbeiderne gjør ikke det som er nødvendig for at de befruktede eggene skal bli arbeidere. Arbeiderne kan også begynne å legge egne egg som også vil utvikle seg til droner. Noen av arbeiderne som legger egg kan dessuten prøve å spise eggene dronningen har lagt, noe som ofte fører til kamp både mellom arbeidere og med dronningen. Dronningen vil også forsøke å spise egg som er lagt av arbeidere. Dette er starten på slutten for humlekolonien. Dronene og de nye dronningene forlater bolet for godt, og arbeiderne dør. De nye dronningene parer seg med droner, og dronene dør kort tid etter paringen. Dronningene lagrer dronens sæd inne i seg og finner et sted hun kan overvintre, som oftest i et hull i bakken.
Dronningen er den eneste fra bolet som overlever fram til neste vår. Arbeidere og hanner dør i løpet av sensommeren og høsten.
Kroppsvæsken til humlene fungerer litt som kjølevæske om vinteren, slik at de ikke fryser til is. Noen humlearter kvikner til tidlig på våren og blomstene på seljen er viktig den første tiden.