3. okt, 2020

Høstfarger - tilpasning til vinteren.

Gikk nylig en tur i Dørålen i Rondane. En høstdag  i fantastisk vær med fargesprakende lier ved foten til Høgronden, Midtrondene og Digerronden.
Om høsten, i forkant av vinteren, bryter de fleste trær og flerårige urter ned klorofyllet for å trekke tilbake de nyttige nitrogenforbindelsene som er i klorofyllmolekylet. De gule fargestoffene – karotenoider, xantofyller og flavonoider – blir igjen.
Disse gule fargestoffene har alltid vært der, og noen av dem, karotenoidene, tilhører fotosynteseapparatet. De fanger ikke opp lys som klorofyll, men hjelper til med å absorbere lys fra ulike deler av spekteret - og kalles aksessoriske pigmenter. Men karotenoider, xantofyller og flavonoider inneholder ikke nitrogen, og det er derfor ingen vits i å bryte dem ned, så de blir altså igjen i bladene.
Noen planter, bl.annet spisslønn, villvin,blåbær, rypebær dvergbjørk, bygger dessuten opp nye fargestoffer i bladene når høsten kommer. Dette er røde til fiolette antocyaniner. Disse fargene kommer altså til om høsten og har ikke vært der før og bladene blir røde.
Vanlig bjørk, derimot, utvikler ikke antocyaniner og forblir gul, lik for eksempel alm, lind, ask og selje.
Fjellbjørka, en underart av vanlig bjørk, får en viss bronsefarge på høstbladene.

 Forskning.no