27. jan, 2021

Gråspetten - tilhold i løv og furuskog

Gråspetten er grågrønn på vinger og rygg med grå underside. Nebbet er meiselformet og en svart stripe strekker seg bakover under øyet fra nebbroten. Hannen har et rødt pannefelt, som er mindre enn grønnspettens som strekker seg til helt bak i nakken. Gråspetten er ganske vanlig for i hele Sør-Norge og den har tilhold i løv og furuskog og hekker opp til tregrensen. Maur fra bakken er hovedføde i hekketiden, mens insekter på døde trær er hovedføde om vinteren.
Reiret ligger ofte i gamle osper, gjerne trær som er satt igjen på ei hogstflate eller i kanten ut mot åpne områder. Gråspetten bruker ofte om igjen egne eller andre arters reirhull. Eggene legges i siste halvdel av mai og Ungene som er flygedyktige i månedskiftet juni/juli.Gråspettens vårlyd er som melankolsk og plystrende og trommevirvelen er svak som tiltar i styrke mot slutten.

Gråspettens tromming og lyder: Fuglelyder.net