26. mai, 2021

Kjernebiteren - Veldig kraftig nebb

Kjernebiteren er en stor finkefugl med et uforholdsmessig stort hode og et svært kraftig nebb. Hannfuglen har klare farver med lys brun overgump, mørk brun rygg, grå nakke, lyse brune kinn og brunt hode. Kjernebiter er som navnet sier, ekspert på å bite i stykker kjernen på bær for å spise frøene. Selv harde kjerner som på kastanje og kirsebær må gi tapt. Det sies at kjernebiter har en kraft større enn 50 kilos trykk når den biter til av all makt.
Fuglen er normalt sky og vaktsom og holder til høyt oppe i trærne, men den kommer også og spiser frø på fuglebrett, hvor den kan studeres på nært hold. Blir den skremt på bakken, letter den med et skarpt, eksplosivt «zikk» og flyr opp i tretoppene.
Kjernebiteren holder til i områder med edelløvskog med høye trær og reiret bygges høyt oppe i trekronene til løvtrærne. Det er kunstferdig flettet av kvister og foret med fine røtter, ull og hår. 

 Kjernebiterens sang : Fuglelyder.net