7. aug, 2021

Ringdue - tallrik fugl sørnorske skoger og parker

I Norge har ringdua sin hovedutbredelse i sørnorske skoger, parker og kulturlandskap.Den hekker nord til Troms og såvidt Finnmark, og disse representerer verdens nordligste populasjon. Ringdua har til en viss grad har urbanisert seg i takt med oss mennesker og i mange byer er rindua et vanlig.
Ringduene plasserer reiret 3–8 meter over marka. Reiret er bygd av tørre kvister og byggverket er så skrøpelig at en ofte kan skimte eggene gjennom reirbunnen. Ringduene legger ofte to kull. Det første i april–mai, og det andre i juni–juli. Begge gangene legger hunnen to egg, hvite og nesten runde, som blir ruget av begge foreldrene i 17 døgn. Ungene forlater reiret etter 33–34 døgn.
Mye tyder på at den norske bestanden øker i antall, noe som også er trenden i mange andre europeiske land. De fleste norske fuglene drar sørover til Frankrike og den Iberiske halvøy om vinteren.

Ringduas rop: Fuglelyder.net