19. sep, 2021

Musvåken-rovfugl i kulturlandskapet

Musvåken holder til i kulturlandskap med innslag av skog. Reiret legges som oftest i trær, men også i fjellvegger. De 2–4 gråhvite eggene med mørke flekker ruges i 33–35 dager. Hunnen tar en større andel av rugingen enn hannen. Ungene holder seg i reiret i 6–7 uker før de blir flygedyktige.Musvåken lever hovedsakelig av smågnagere, slanger og frosk. Musvåken hekker i hele Europa og Sentral-Asia, i Norge på sørlige Østlandet, og meget spredt på Vestlandet og i Trøndelag, sjeldent nord til Saltdal. Trekkfugl, men kan en sjelden gang overvintrer i kyststrøk i Sør-Norge.
Les om Musvåkens trekkrute ved Falsterbo i Skåne på Forskning.no
Musvåkens skrik: Fuglelyder.net