8. feb, 2022

Grønnsisik - en frøspiser av rang

Grønnsisikhannen er kontrastrikt mønstret i gult, grønt og svart mens hunnen er mørkere grå med innslag av grønt og gult. Den trives ekstra godt i gran eller furuskog og utbredt i hele landet med slik biotop men finnes også i bjørke og gråorskog.
Konglefrø viktigste matkilde i hekketiden, mens i vinterhalvåret oppholder grønnsisiken seg i åpnere landskap med orefrø som viktig kostinnslag.
De fleste grønnsisikene trekker ut av landet og mange trekker til sørvestre del av Middelhavsområdet. Den er en typisk frøspiser som utenfor hekketiden ofte streifer rundt i større eller mindre flokker på næringssøk, ofte i følge med gråsisik. 
I milde vintre med god frøsetting overvintrer en del individer i Norge.
Reiret plasseres gjerne høyt ute på en gran eller furugrein eller i buskas av gran, furu eller einer. Eggene legges vanligvis i april-mai, og det er trolig vanlig at den fostrer to kull i løpet av hekkesesongen. Fuglene kan fly omkring hundrevis av mil når de leter etter egnet reirplass. I Norge har grana god konglesetting med 3–4 års mellomrom, og bestanden av grønnsisik når toppnivå i disse årene.
Grønnsisikens sang: Fuglelyder.net